• Tel 08-530 328 50. Fax 08-530 602 44.
  • info@murre.se

Ventilation

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

Kontrollen utförs med olika intervaller av en behörig sakkunnig. Syftet med OVK är att undersöka att byggnadens ventilationssystem fungerar och uppfyller de krav som ställdes vid byggnadstiden (Läs mer här). 

Varför ventilationsrengöring?

– Det är en fråga om att förebygga sjuka hus!

Vi utför funktionskontroller, flödesmätningar och rengöring av alla typer av ventilationssystem. Allt från radhusets badrumsventilation och kontorslandskapets frånluft, till totalrensning av flerbostadshus. Inget jobb är för stort eller för litet. Förutom att motverka dåligt inomhusklimat kan en ventilationsrengöring och en systeminjustering även leda till sänkta driftkostnader.

Dålig eller skadlig luft?

Vi arbetar även med provtagning av inomhusluft som analyseras i laboratorium för att fastställa ev. skadliga partiklar. (pollen, svartmögel, asbest mm) med hjälp av Semporemetoden (Läs mer här). Vi har även möjlighet att utreda inomhusklimatet med hjälp av att logga Radon, Co2, luftfuktighet, VOC och temperatur över tid. Provtiden brukar vara ca en vecka.