• Tel 08-530 328 50. Fax 08-530 602 44.
  • info@murre.se

Besiktning imkanaler

Besiktning imkanaler

Besiktning av imkanaler är ett uppdrag vi kan hjälpa till med. Ofta kräver byggnadsnämnden ett sakkunnighets utlåtande (sotarbesiktning) innan slutbesked utfärdas. Vi bedömer imkanalen efter Boverkets byggregler (BBR) och branschstandard ”Imkanal 2012:2” som finns att ladda ner här.