• Tel 08-530 328 50. Fax 08-530 602 44.
  • info@murre.se

Eldstäder & Rökkanaler

Eldstäder & Rökkanaler

Det som enligt lagen om skydd mot olyckor måste sotas och rengöras regelbundet är eldstäder, såsom värmepannor, braskaminer, öppnaspisar mm och tillhörande rökkanal (skorsten). Sotningsfristen varierar beroende på användning av eldstaden. Lokaleldstäder sotas normalt vart 4 år medan vedeldade värmepannor sotas oftare, upp till tre gånger per år. 

Vid sotning av eldstaden eller värmepannan ska även den tillhörande rökkanal (skorsten) rengöras från sot samt eventuella brukrester och tjärbildning, detta för att minska risken för soteld och sanitära olägenheter. Om några synliga avvikelser finns meddelar sotaren dessa muntligt på plats.

Av vem utförs sotningen?

Sotning och rengöring utförs av entreprenörer som har avtal med Södertörns brandförsvarsförbund. Entreprenören har i uppdrag att utföra sotning och håller också reda på hur ofta den ska göras och aviserar fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren när det är dags.

Läs mer på www.sbff.se