• Tel 08-530 328 50. Fax 08-530 602 44.
  • info@murre.se

Integritets Policy

GDPR

En ny EU-lag som ersätter personuppgiftslagen (PUL) för hur behandling av personuppgifter ska hanteras. Förordningen är likadan över hela EU vilket gör att det blir lättare att arbeta med personuppgifter mellan europeiska länder och den ställer dessutom högre säkerhets- och informationskrav än PUL på företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Dataskyddsförordningen fokuserar på de registrerades rättigheter till sina uppgifter och lägger därför stor vikt vid dessa rättigheter och de medföljande skyldigheter som de företag som behandlar uppgifter har. Kontakta oss för mer information.