• Tel 08-530 328 50. Fax 08-530 602 44.
  • info@murre.se

Certifiering

Certifiering

  •  Vi är kvalitets certifierade enligt ISO 9001, miljö certifierade enligt ISO 14001 samt riksbehörighet K. OVK (funktionskontroll av ventilationssystem). Vi är även auktoriserade för besiktningar av takskydd enl. TSK samt för besiktningar enl. branschstandard SSR GODKÄND.

Kvalitets- och Miljöpolicy.
Vi är ett företag vars primära uppgift är att motverka uppkomst av brand inom eldstads- och imkanalsområdet. Vårt verksamhetsuppdrag är också att motverka ”sjuka hus” som ofta är ett led i undermålig ventilation i byggnader. Vi ska därmed vara ett miljömedvetet företag där varje medarbetare tar hänsyn till den inre och yttre miljön och i det dagliga arbetet förebygger mot föroreningar.
Vi ska också tillämpa den lagstiftning och andra krav som berör vår verksamhet samt söka förmedling av kunskap till kunder och på detta sätt motverka negativ miljöpåverkan indirekt genom våra beställda uppdrag samt myndighetsutövning. Alla som arbetar inom Sotningsdistriktet skall aktivt medverka till att åstadkomma ett långsiktigt samarbete med våra kunder. Med yrkesskickligheten i fokus med Sotningsdistriktet och med kundens medverkan bygger vi kvalitet i verksamheten. Detta sker genom ett ständigt förbättrat Kvalitets och Miljöarbete som gör att vi tillhandahåller tjänster och produkter som tillfredsställer kundens krav och förväntningar.
Botkyrka 25 Mars 2009
Niklas Löthner