• Tel 08-530 328 50. Fax 08-530 602 44.
  • info@murre.se

Eldstäder & Rökkanaler

Eldstäder & Rökkanaler

 

Sveriges sotare har sedan länge besiktat eldstäder och skorstenar. Det är en stor och naturlig del av sotarnas verksamhet. För att bättre möta kundernas och samhällets krav har Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund utvecklat branschstandarden SSR GODKÄND BESIKTNING.

SSR GODKÄND BESIKTNING har flera syften. Först och främst är det en kvalitetssäkring av utförandet. Sotarna ska bedöma lika, utföra besiktningen lika och protokollera lika. Sedan är det en kvalitetsökning. Det finns mycket som kan orsaka en brand. Men det som sotarna kan förebygga, det ska också förebyggas.

SSR GODKÄND BESIKTNING får bara utföras av företag som är anslutna till Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.

Enbart utbildade skorstensfejartekniker som genomgått en utbildning inom SSR GODKÄND BESIKTNING får utföra besiktningar enligt branschstandarden.

SSR GODKÄND BESIKTNING är fyra olika koncept. 

Installation 

  • Om du exempelvis har installerat en ny braskamin utförs en installationsbesiktning

Status 

  • Är du osäker på din eldstad eller rökkanals skick utförs en statusbesiktning.

Överlåtelse 

  • Ska du köpa eller sälja en fastighet utförs en överlåtelsebesiktning.

Sprängbesiktning 

  • Om det ska sprängas eller utföras vibrationsalstrande arbete i ditt område så utförs en sprängbesiktning innan samt vid behov även efter arbetena är klara för att kontrollera  om eventuella skador uppkommit. Besiktningen är standardiserad genom SS 46 04 860.