• Tel 08-530 328 50. Fax 08-530 602 44.
  • info@murre.se

Imkanaler

Imkanaler

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) måste imkanaler i storkök sotas och rengöras regelbundet. Sotningsfristen är ett år eller tre gånger per år beroende på användning. Ett år används i undantagsfall, exempelvis när verksamheten har stängt under perioder under året. Brandskyddskontroll skall utföras vart annat år. Med imkanal i storkök menas med skorsten eller frånluftskanalen mellan köket och taket där ofta en fläkt finns monterad. Rengöring sker för att hålla ner fettbeläggningen som annars kan utgöra en brandrisk i och utanför imkanalen. En försmutsad imkanal kan också leda till försämrad funktion då filter och fläkt ofta täpps igen av fett vilket kan leda till lukt och rökutveckling.

Av vem utförs sotningen?

Sotning och rengöring utförs av oss som har avtal med Södertörns brandförsvarsförbund. Vi har i uppdrag att utföra sotning och håller också reda på hur ofta den ska göras och aviserar fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren när det är dags.

Läs mer här