• Tel 08-530 328 50. Fax 08-530 602 44.
  • info@murre.se

Välkommen till

Botkyrka-Salem & Nacka-Tyresö Sotningsdistrikt

Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB & Nacka-Tyresö Sotningsdistrikt AB

Vi på Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB & Nacka-Tyresö Sotningsdistrikt AB utför olika typer av besiktningar av eldstäder och rökkanaler. Vi bedriver även sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av Södertörns brandförsvarsförbund. Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade genom ISO 9001 och 14001. Vi antar även andra uppdrag som konsultationer, ventilationsrensning och obligatorisk ventilationskontroll som ett led till bättre inomhusmiljö.

Sotning & Brandkontroll

Sotning & Brandkontroll

KORT BESKRIVNING

Ventilation

Ventilation

KORT BESKRIVNING

Besiktning

Besiktning

KORT BESKRIVNING