tyresosot.se

Besiktningar

Hur mår din skorsten egentligen?
-Fråga oss!

Skorstenen på ditt hus är ständigt utsatt för prövningar.
Regn, vind och snö utifrån, såväl som kondensånga och varma rökgaser från eldstaden. Inte undra på att teglet börjar vittra sönder iblandů

Det är lätt att glömma bort skorsten och eldstad då resten av huset underhålls. Vi kan hjälpa dig med följande:

Statuskontroll:
Vi utför täthetsprovningar och kamerabesiktningar för att undersöka både in- och utsida av anläggningen.
Vi meddelar dig om eventuella brister såsom otätheter, kondensskador och närliggande brännbara byggnadsdelar.

Plan- & bygglagsbesiktning:
Då en ny eldstad ska installeras krävs enligt plan- & bygglagen att en anmälan lämnas in till kommunen. Därefter utför vi en sk PBL-besiktning där installation av eldstad och rökkanal kontrolleras och driftsätts av behörig skorstensfejartekniker. Detta för att säkerhetsställa att eldning kan ske på säkert sätt. Vi kan också erbjuda att vara kontrollansvarig för installationen.

Försäljningsbesiktning:
Oavsett om du ska köpa eller sälja en fastighet med eldsta är det lämpligt att låta en sotare besiktiga såväl eldstad som rökkanal. Kontaktar du oss får du, förutom ett protokoll, även möjlighet att rådgöra med en av våra kunniga skorstensfejartekniker. Kanske har du frågor om lediga skorstenskanaler eller vad som gäller om man vill montera en ny fläkt i köket..

Sprängbesiktning:
I samband med olika sprängningar eller vibrationsalstrande arbeten finns risk för att närliggande byggnader påverkas. Vi utför besiktningar av eldstäder och rökkanaler med täthetsprovning och dokumentation av skick och skador både före och efter utfört arbete. Besiktningarna är en trygghet för alla inblandade parter.

Alla ovan nämnda besiktningar sker genom SSR GODKÄND besiktning, vilket ger en ökad trygghet för er som kund. Läs mer på www.ssrgodkand.se

Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB Box 204, 147 01 Tumba. Besöksadress: Grödingevägen 45, Tumba Tel 08-530 328 50. Fax 08-530 602 44.