tyresosot.se

Ventilation

Varför ventilationsrengöring?
- En fråga om att förebygga sjuka hus!

Vi utför funktionskontroller, flödesmätningar och rengöring av olika typer av ventilationssystem. Allt från radhusets badrumsventilation och kontorslandskapets frånluft, till totalrensning av flerbostadshus. Inget jobb är för stort eller för litet.
Förutom att motverka dåligt inomhusklimat kan en ventilationsrengöring och en systeminjustering även leda till sänkta driftkostnader. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Vår utbildade och certifierade personal utför även asbestsanering av alla slag. Vi kan även ordna med transport av asbestavfall.

Dålig eller skadlig luft? -Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt arbetar även med provtagning av inomhusluft som analyseras i laboratoriom för att fastställa ev. skadliga partiklar. (pollen, svartmögel, asbest mm) med hjälp av Semporemetoden.

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

Kontrollen utförs med olika intervaller av en behörig sakkunnig. Målet med OVK är att undersöka att fastighetens ventilationssystem fungerar och uppfyller de krav som ställdes vid byggnadstiden.

Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB Box 204, 147 01 Tumba. Besöksadress: Grödingevägen 45, Tumba Tel 08-530 328 50. Fax 08-530 602 44.