tyresosot.se

Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB utför olika typer av besiktningar av eldstäder och rökkanaler. Vi bedriver även sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av respektive kommun.
Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade genom ISO 9001 och 14001.

Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt antar även andra uppdrag som konsultationer, ventilationsrensning och obligatorisk ventilationskontroll som ett led till bättre inomhusmiljö.
Företaget startade i nuvarande form 2005 och har 9 anställda varav 1 på administration.
Skorstensfejarmästere är Niklas Löthner.

Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB Box 204, 147 01 Tumba. Besöksadress: Grödingevägen 45, Tumba Tel 08-530 328 50. Fax 08-530 602 44.