tyresosot.se

Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB utför olika typer av besiktningar av eldstäder och rökkanaler. Vi bedriver även sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av respektive kommun.
Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade genom ISO 9001 och 14001.

Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt antar även andra uppdrag som konsultationer, ventilationsrensning och obligatorisk ventilationskontroll som ett led till bättre inomhusmiljö.
Företaget startade i nuvarande form 2005 och har 9 anställda varav 1 på administration.
Skorstensfejarmästere är Niklas Löthner.

GDPR


Dataskyddsförordningen
En ny EU-lag som ersätter personuppgiftslagen (PuL) för hur behandling av personuppgifter ska hanteras. Förordningen är likadan över hela EU vilket gör att det blir lättare att arbeta med personuppgifter mellan europeiska länder och den ställer dessutom högre säkerhets- och informationskrav än PuL på företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Dataskyddsförordningen fokuserar på de registrerades rättigheter till sina uppgifter och lägger därför stor vikt vid dessa rättigheter och de medföljande skyldigheter som de företag som behandlar uppgifter har.

Kontakta oss för mer information.

Maj 2018

Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB Box 204, 147 01 Tumba. Besöksadress: Grödingevägen 45, Tumba Tel 08-530 328 50. Fax 08-530 602 44.